ფინანსური, კომუნიკაციების და ნავთობისა და გაზის სექტორის გამოწვევები

ფინანსური სექტორი რისკები ფინანსური სექტორის ვორქშოპმა ამ სფეროსთვის დამახასიათებელი, განსაკუთრებით სახიფათო 3 რისკ ფაქტორი გამოავლინა. ესენია: მონაცემთა ერთიანობა, უხილავი სისტემური რისკები და კონტრაქტორებისგან მომდინარე რისკები. აღსანიშნავია, რომ ფინანსურ სექტორს ყველა …

კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების რისკები და გამოწვევები – ენერგო სისტემა

ზოგადი მიმოხილვა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინტერნეტ პოლისების კვლევების ინიციატივისა (MIT Internet Policy Research Initiative) და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის (MIT Center for International Studies) ერთობლივი მუშაობით 2015-2016 წლებში ჩატარდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის …

Cyber Week – კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენები 17-24 მაისი

კომპანიები მოუმზადებლები არიან ადამიანურ ფაქტორთან დაკავშირებული რისკების მიმართ ცნობილია, რომ კომპანიისთვის კიბერუსაფრთხოების მხრივ ნომერ პირველ საფრთხეს მათივე თანამშრომლების ამ სფეროში გაუთვითცნობიერებლობა წარმოადგენს. პონემის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, ორგანიზაციები არ დგამენ …