არ გამოტოვო ტრენინგი - CYBER SECURITY ESSENTIALS

_პარტნიორები

   ჩვენი პარტნიორები არიან ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში მოღვაწე ლიდერი კომპანიები

_სიახლეები

ადევნეთ თვალი კიბერჰაუსის სიახლეებს!

ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტი

წარმატებით დავასრულეთ ტრენინგი – “ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯმენტი”. 📘📘📘 მადლობა გვინდა გადავუხადოთ ტრენინგის თითოეულ მონაწილეს და წარმატება ვუსურვოთ მომავალ საქმიანობაში. შემდეგი ტრენინგი ჩატარდება 2018 წლის სექტემბერში.