როგორ დავიცვათ ბავშვი ინტერნეტში ?

ყველა მშობელი, რომლის შვილიც ინტერნეტს იყენებს, ტექნოლოგიური პარადოქსის წინაშე დგას. ერთი მხრივ ბავშვის განვითრებისთვის მნიშვნელოვანია ახალი ტექნოლოგიების ცოდნა და გაცნობა, მეორე მხრივ კი კიბერსივრცეში არსებული საფრთხეები მოსვენებას აკარგვინებს მშობლებს. აღსანიშნავია, …