ინფორმაციული უსაფრთხოება – ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევა

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოზე განხორციელებულმა კიბერ შეტევებმა დღის წესრიგში მწვავედ დააყენა მნიშვნელოვანი ინფორმაციული ინფრასტრუქტურების უსაფრთხოების საკითხი. დაიწყო შესაბამის საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობა, ქვეყანაში ინფორმაციული უსაფრთხოების განვითარების გაძღოლა კი იუსტიციის …