ინფორმაციულ უსაფრთხოებაში დაშვებული შეცდომები – I ნაწილი

წყარო: lingholic.com

გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების პრაქტიკაში დაშვებულ ყველაზე გავრცელებულ და როგორც წესი, სავალალო შედეგების მომტან შეცდომებს.

ადაპტირებულია ლენი ზელცერის ბლოგიდან .

პოლიტიკა და შესაბამისობა

 • რეგულატორული მოთხოვნების იგნორირება.
 • რწმენა, რომ მომხმარებლები წაიკითხავენ ინფორმაციული უსაფრთხოების პოლიტიკას, რადგანაც სთხოვეთ ამის გაკეთება.
 • უსაფრთხოების პოლიტიკებისა და პროცედურების შაბლონების პირდაპირ დანერგვა ორგანიზაციის გარემოსთან მოურგებლად.
 • ISO 27001/27002-ის სრული მასშტაბით დანერგვის დაწყება.
 • ისეთი პოლიტიკებისა და პროცედურების შექმნა, რომელთა აღსრულებას ვერ შეძლებთ.
 • ისეთი პოლიტიკების დანერგვა, რომელიც არ არის სწორად სანქცირებული.
 • უსაფრთხოების ზოგადი არქიტექტურის გააზრების გარეშე რეგულატორული მოთხოვნების ბრმად დანერგვა.
 • უსაფრთხოების პოლიტიკის ან პროცედურების შექმნა მხოლოდ იმიტომ, რომ შესრულებულად მოვნიშნოთ მორიგი პუნქტი სიაში.
 • ვინმესთვის ფულის გადახდა უსაფრთხოების პოლიტიკებისა და პროცედურების დასაწერად, როდესაც მას არ ესმის თქვენი ბიზნეს პროცესები.
 • მრავალენოვან ორგანიზაციაში პოლიტიკის ისე თარგმნა, რომ თითოეულ ენაზე სხვადასხვა შინაარსის დოკუმენტი გამოვიდეს.
 • უზრუნველყოფა, რომ თანამშრომლებმა ვერ მიაგნონ უსაფრთხოების პოლიტიკებს.
 • მიჩნევა, რომ თუ პოლიტიკამ იმუშავა შარშან, იმუშავებს წელსაც.
 • მიჩნევა, რომ თუ ხარ შესაბამისი რეგულატორულ მოთხოვნებთან, ხარ უსაფრთხოდ.
 • მიჩნევა, რომ უსაფრთხოების პოლიტიკა არ ეხებათ ორგანიზაციის ხელმძღვანელებს.
 • აუდიტორებისგან დამალვა.

უსაფრთხოების პროდუქტები

 • უსაფრთხოების პროდუქტის იმპლემენტაცია ორგანიზაციის ტექნიკურ მახასიათებლებზე მორგების გარეშე.
 • IDS-ის ისე დაკონფიგურირება, რომ ან ძალიან ბევრ შეტყობინებას ყრიდეს ან საერთოდ ჩუმად იყოს.
 • უსაფრთხოების პროდუქტების შეძენა დანერგვისა და შენარჩუნების ხარჯების გათვალისწინების გარეშე.
 • ანტივირუსსა და ფაიერვოლზე დამოკიდებულება სხვა კონტროლების დანერგვის გარეშე.
 • ანტივირუსის, IDS-ის და სხვა უსაფრთხოების პროდუქტების “ავტო-პილოტის” რეჟიმში მუშაობა.
 • რეგულარული სკანირება სისუსტეების აღმოსაჩენად, მაგრამ რეზულტატების გაუთვალისწინებლობა.
 • სხვადასხვა ტექნოლოგიების გამოყენება იმის გათვითცნობიერების გარეშე თუ რომელი მათგანი უსაფრთხოების რა კომპონენტზეა პასუხისმგებელი.
 • ძვირიანი პროდუქტის შეძენა, რომდესაც მარტივი და იაფი გამოსავალი პრობლემის 80%-ს მოაგვარებდა.

კომენტარის დატოვება

თქვენი ელფოსტის მისამართი გამოქვეყნებული არ იყო.