კრიტიკული ინფრასტრუქტურის სუბიექტების რისკები და გამოწვევები – ენერგო სისტემა

ზოგადი მიმოხილვა მასაჩუსეტსის ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ინტერნეტ პოლისების კვლევების ინიციატივისა (MIT Internet Policy Research Initiative) და საერთაშორისო კვლევების ცენტრის (MIT Center for International Studies) ერთობლივი მუშაობით 2015-2016 წლებში ჩატარდა კრიტიკული ინფრასტრუქტურის …

ინფორმაციული უსაფრთხოება – ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევა

2008 წლის აგვისტოს ომის დროს საქართველოზე განხორციელებულმა კიბერ შეტევებმა დღის წესრიგში მწვავედ დააყენა მნიშვნელოვანი ინფორმაციული ინფრასტრუქტურების უსაფრთხოების საკითხი. დაიწყო შესაბამის საკანონმდებლო ბაზაზე მუშაობა, ქვეყანაში ინფორმაციული უსაფრთხოების განვითარების გაძღოლა კი იუსტიციის …